ALL INCLUSIVE

KLEURRIJKE LIJST 2013

Editie 2013 van de Kleurrijke Lijst.

CULTUUR IN BEELD 2012

Culttalk van Richtje Sybesma, directeur binoq atana

Filmpjes Code Culturele Diversiteit

Kosmopolis Den Haag interviewde sleutelfiguren uit de culturele sector over de Code Culturele Diversiteit.

ALL INCLUSIVE 2011

Fotoimpressie Conferentie in Den Haag

Keynote Ekow Eshun

Tijdens ALL INCLUSIVE 2011 was van Ekow Eshun over 'The Trouble with Diversity'

Code Culturele Diversiteit

In het regeerakkoord staat in de cultuur-paragraaf als vijfde punt: Gesubsidieerde culturele instellingen hanteren de Code culturele diversiteit (CCD). Deze Code is in opdracht van voormalig minister van OCW Ronald Plasterk door de culturele sector zelf ontwikkeld en in april 2011 gelanceerd. De Code culturele diversiteit is een praktisch instrument voor leden van besturen, raden van toezicht, directies en medewerkers van publieksgefinancierde culturele instellingen. De Code biedt concrete handreikingen om culturele diversiteit structureel in de instelling te verankeren. Deze website geeft alle basisinformatie over de Code. Indien u vragen heeft kunt u mailen naar info@codeculturele diversiteit.nl.

 


 download hier de Code